On credit

Յունիբանկ

Ձևակերպումը իրականացվում է տեղում՝ միայն անձնագրով և սոցիալական քարտով

Ապառիկի Պայմանները
  • Կանխավճարի չափը՝ սկսած 0% -ից
  • Տոկոսադրույքը՝ տարեկան 24%
  • Վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 2 տարի
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը
  • Անձնագիր
  • Սոցիալական քարտ

acba-1.jpg

Ձևակերպումը իրականացվում է տեղում՝ միայն անձնագրով և սոցիալական քարտով

Ապառիկի Պայմանները
  • Կանխավճարի չափը՝ սկսած 0-ից
  • Տոկոսադրույքը՝ տարեկան 24%
  • Վարկի մարման ժամկետը՝ մինչև 2 տարի
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը
  • Անձնագիր
  • Սոցիալական քարտ